Pašvaldība / Dokumenti / Iesniegums un apliecinājums pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijai pašvaldības stipendijas saņemšanai studējošiem, kuri apgūst pedagoģiskās izglītības programmu