Pašvaldība / Dokumenti / Iesniegums par zemes zem daudzdzīvokļu mājas dzīvoklim piekritīgās domājamās daļas nodošanu īpašumā