Pašvaldība / Dokumenti / Iesniegums par piemērotās paaugstinātās nekustamā īpašuma nodokļa likmes apturēšanu (vidi degradējošām ēkām)

Iesniegums par piemērotās paaugstinātās nekustamā īpašuma nodokļa likmes apturēšanu (vidi degradējošām ēkām)