Pašvaldība / Dokumenti / Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu