Pašvaldība / Dokumenti / Iesniegums par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu