Pašvaldība / Dokumenti / Iesniegums par laulības noslēgšanu

Iesniegums par laulības noslēgšanu