Pašvaldība / Dokumenti / Iesniegums par būves pieņemšanu ekspluatācijā