Pašvaldība / Dokumenti / Iesniegums par atzīmes veikšanu būvatļaujā