Pašvaldība / Dokumenti / Iesniegums makšķerēšanas sacensību Salacas augštecē nolikuma saskaņošanai