Pašvaldība / Dokumenti / Iesniegums izziņas saņemšanai par zemes vienības izmantošanas veidu saskaņā ar Teritorijas plānojumu