Pašvaldība / Dokumenti / Iesniegums ielu tirdzniecības / sabiedriskās ēdināšanas atļaujas saņemšanai