Pašvaldība / Dokumenti / Iesniegums ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas saņemšanai