Pašvaldība / Dokumenti / Fiziskas personas iesniegums darījumam ar lauksaimniecības zemi