Pašvaldība / Dokumenti / Iesniegums dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanai