Pašvaldība / Dokumenti / Iesniegums dzīvojamās platības piešķiršanai pēc atgriešanās no ieslodzījuma