Pašvaldība / Dokumenti / Iesniegums būvju īpašuma nosaukuma piešķiršanai/maiņai