Pašvaldība / Dokumenti / Iesniegums asenizācijas pakalpojuma reģistrācijai