Pašvaldība / Dokumenti / Iesniegums ar pielikumiem saistībā ar ceļu un ceļu aizsargjoslas aizsardzību, veicot mežizstrādes darbus