Pašvaldība / Dokumenti / Iesniegums dzīvojamās platības piešķiršanai