Pašvaldība / Dokumenti / Ēkas fasādes apliecinājuma kartes 2.daļa – Būvdarbu pabeigšana