Pašvaldība / Dokumenti / Atsavināšanas komisijas nolikums