Pašvaldība / Dokumenti / Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtība