Pašvaldība / Dokumenti / Deleģēšanas līgums Nr.10.901/7.4.8/24/52 ar nodibinājuma fondu “Iespēju tilts”