Pašvaldība / Dokumenti / Deleģēšanas līgums Nr.08.18/7.4.8/23/435 ar SIA“Valmieras Olimpiskais centrs”