Pašvaldība / Dokumenti / Deleģēšanas līgums Nr.06.628/7.4.8/24/52 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”