Pašvaldība / Dokumenti / Deleģēšanas līgums ar SIA “VIDZEMES MĒRNIEKS”par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanu