Pašvaldība / Dokumenti / Deleģēšanas līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”