Pašvaldība / Dokumenti / Dāvinājumu (ziedojumu) un dāvanu novērtēšanas komisijas nolikums