Pašvaldība / Dokumenti / Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu