Pašvaldība / Dokumenti / Apliecinājums par atsevišķu inženierbūvju gatavību ekspluatācijai