Pašvaldība / Dokumenti / Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai