Pašvaldība / Dokumenti / Apliecinājuma karte ielām ceļiem – būvdarbu pabeigšana