Pašvaldība / Dokumenti / Apliecinajuma karte ēkas (telpu grupas) vienkāršotās atjaunošanas pabeigšanai