Pašvaldība / Dokumenti / Adresācijas objektu numerācijas, māju un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Valmieras novadā