Diskutē par Skaņākalna dabas parka attīstību

Tikšanās par Skaņākalna dabas parka attīstību

Otrdien, 19. martā, Mazsalacas Kultūras centrā notika tikšanās ar iedzīvotājiem par Skaņākalna dabas parka attīstību. Sarunu mērķis bija diskutēt par to, kā visas iesaistītās puses kopā saredz dabas parka attīstību, saglabājot tā dabas vērtības. Diskusijā piedalījās iedzīvotāji, Valmieras novada pašvaldības pārstāvji un uzņēmuma SIA “ALPS ainavu darbnīca” pārstāves un koncepta izstrādātājas Ilze Rukšāne, Santa Krēsliņa un Egita Fabiane.

Teritorijas attīstības telpiskās struktūras konceptuālo plānu prezentēja SIA “ALPS ainavu darbnīca”. Tās pārstāves uzsvēra, ka Skaņākalna dabas parks ir vieta, kur baudīt dabu nesteidzoties, kur ieklausīties putnu skaņās. Izstrādātāji nākotnē dabas parku redz kā vietu, kurā ir trīs pamata vērtības – daba, skaņas un putni. Šīs pamata vērtības aicinātu apmeklētājus piebremzēt ikdienas steigu, baudīt dabu, pavadot ilgāku laiku dabas parkā.

Piedāvātais risinājums ir sadalīt parku piecās tematiskajās telpās:

  • Ieejas telpa (Bezdelīgu klintis);
  • Izziņas takas telpa;
  • Piedzīvojumu takas telpa;
  • Sajūtu takas telpa;
  • Pulcēšanās telpa (Skaņaiskalns).

Teritorijas izmantošanas mērķi ir pilnveidot atpūtas un tūrisma infrastruktūru, organizēt apmeklētāju plūsmu, nodrošinot dabas un ainavisko vērtību – biotopu un sugu daudzveidību – saglabāšanu, respektējot vietējo iedzīvotāju vajadzības, veicināt sabiedrības izglītošanu, iepazīstinot ar teritorijas dabas, ainaviskajām un kultūrvēsturiskajām vērtībām.

Attīstot parku, mērķis ir izmantot jau esošo infrastruktūru, kā arī papildināt ar jauniem elementiem, lai veidotu kopēju tēlu un stāstu. Iedzīvotāji deva atgriezenisko saiti, saredzot iespējas, kur paši varētu piedalīties atsevišķu dabas parka elementu izstrādē.

Jāuzsver, ka tikšanās laikā rādītā prezentācija nav projekts, bet gan tikai vīzija par to, kā parku nākotnē attīstīt. Arī pašvaldības pārstāvji uzsvēra, ka vīzija derēs kā pamats tam, kā lēnām, soli pa solim pilnveidot infrastruktūru parkā, iesaistoties dažādos projektos un piesaistot finansējumu. Mērķis ir, lai katra turpmākā darbība, kas notiek parka teritorijā, ir ar vienotu skatu nākotnē par to, kā dažādi elementi mijiedarbosies un veidos kopējo tēlu, balstītu uz vienotām vērtībām. Projekta “LIFE IS SALACA” ietvaros Latvijas Valsts mežzinātnes institūts «Silava», Dabas aizsardzības pārvalde un citi partneri izstrādās Natura2000 teritorijas “Salacas ielejas” dabas aizsardzības plānu, kas arī noteiks, ko un kā nākotnē varēs attīstīt Skaņākalna dabas parkā. Plāna izstrādes laikā pašvaldība informēs projekta īstenotājus un saskaņos dabas parkā iespējamos attīstības plānus, lai arī tos iespēju robežās iekļautu dabas aizsardzības plānā.

Vides pieejamība ir svarīgs aspekts dabas parka nākotnes attīstībā, un arī tā tiks pakāpeniski ieviesta jau esošajos objektos, kā arī iekļauta potenciālo nākotnes objektu izstrādē. Tāpat klātesošie sniedza priekšlikumu, ka, viņuprāt, apmeklētāju kustībai būtu jābūt apļveida – izstrādātajā konceptā tā tas arī tiek plānots, veidojot apmeklētāju plūsmu gan gar upi, gan pa jau esošo asfaltēto ceļu.

Klātesošie vērsa uzmanību par līdz šim esošo tūristu plūsmu, kad lielākoties tūristi velta vienu līdz divām stundām parkā, norādot, ka arī nākotnes perspektīvā ir svarīgi pieļaut, ka autobusi ar tūristiem varēs aizbraukt līdz dabas objektam “Skaņaiskalns”.

Kā vienus no pirmajiem veicamajiem darbiem iedzīvotāji minēja karšu izvietošanu uz takām, esošās infrastruktūras sakārtošanu (nomainīt margas, veikt uzlabojumus bīstamās vietās) un tualešu pieejamības risināšanu.

Skaņākalna dabas parkā ir aptuveni 3 km gara taka, tā aptver Salacas senlejas krāšņāko posmu ar ainaviskiem sarkanā vidusdevona smilšakmens atsegumiem, alām, avotiem, varenu priežu mežaudzi un teikām apvītiem dabas veidojumiem. Papildus dabas objektiem gar taku ir izliktas īpaši veidotas koka skulptūras un interaktīvi koka objekti. Skaņākalna dabas parku apsaimnieko Valmieras novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”. Plašāk par dabas parku lasi, apmeklējot tīmekļvietni skanaiskalns.eu.