Dimanta pāris Jānis un Aina Āboliņi

Laikā, kad Jānis un Aina izlēma par labu studijām Latvijas Universitātē un bija jākārto iestājeksāmeni, ievirzes sesijā Jānis pirmo reizi ieraudzījis Ainu. Tas bija saspringts laiks, jo obligāts nosacījums bija arī pirmajā kursā strādāt, bet vakaros bija nodarbības. Neraugoties uz to, abiem uzplauka siltas jūtas un atrasts laiks jaukiem mirkļiem kopā.

Abi atminas, ka iepazīšanās vasarā 1960. gadā bijuši uz Dziesmu svētkiem. Studiju gados apmeklējuši teātri, moderno sarīkojumu deju kursus pie izcilās deju skolotājas Veltas Kalniņas. Iepazīšanās periodā arī daudz devušies ekskursijās pa Latviju.

Draudzības periods ilga gandrīz četrus gadus, un 1964. gada pavasarī, kad abi bija Skrīveros pie Ainas mammas, Jānis lūdzis Ainas roku. Kāzas jaunie svinējuši pie Jāņa tantes dzīvoklī, piedalījās tuvākā ģimene un liecinieki. Nākamajā dienā ar studentiem bija kopīgs pasākums pie Brīvdabas muzeja Baložu krogā, un trešajā dienā svinības turpinājās Šmerļa priedēs.

Piektajā kursā bija sadale, un Jānis, lai gan ir no Talsiem, pieteicies uz Valmieru. Tā kā daudz braukājuši ekskursijās, reiz ar vilcienu atbraukuši arī uz Valmieru. Gājuši no stacijas uz centru, bija vējš un putekļi, mājas vēl nebija uzceltas, bija liels tukšums. Centrā tikai baznīca un pilsdrupas, bijuši arī kapos pie Latvijas brīvības cīņās kritušo karavīru piemiņas pieminekļa, nopeldējušies Gaujā un nosprieduši, ka Valmiera gan nav piemērota pilsēta dzīvošanai. Bet liktenis izdomāja citādāk, un jūlija beigās Āboliņu ģimenei jau būs 60 gadi Valmierā.

Tajos laikos jaunajiem speciālistiem piešķīra dzīvokļus, Ziemassvētku laikā arī Jānim un Ainai piešķīra dzīvokli Kārļa Baumaņa ielā. Pamazām iekārtojuši savu dzīvesvietu un pavasarī jau sagaidīja pirmo bērnu – meitu Sandru. Pēc četriem gadiem ģimene sagaidīja dēlu Alvi. Laiks gāja ar domu – kad bērniem būs jāsāk iet skolā, ģimene pārvāksies tuvāk Ainas mammai kaut kur netālu no Skrīveriem. Tomēr Valmierā bija viegli iegūt vietu bērnudārzā, un tad jau arī piešķīra lielāku dzīvokli Stacijas ielā.

Gan Jānim, gan Ainai vienīgā darba vieta dažādos amatos līdz pensijai ir Valmieras stikla šķiedrā.

Ģimenei priecīgus brīžus sagādā divi mazdēli, īpašs prieks par diviem mazmazdēliem. 

Mūža laikā arī daudz ekskursijās braukts ārpus valsts robežām, piemēram, uz Kaukāzu kalniem tikai ar mugursomu plecos, Aina reiz veselu mēnesi ceļojusi Tālajos Austrumos.

Abiem ir dārziņš dārzkopības kooperatīvā “Gauja”, ko kopj joprojām. Agrāk uz to gandrīz katras brīvdienas no dzīvokļa gājuši ar kājām.

Atbildot uz jautājumu par to, kas ir tik ilgas kopdzīves noslēpums, Dimanta pāris stāsta, ka, kā jau visās ģimenēs, ir ikdienas strīdi, ir savi izaicinājumi, bet jāprot atrast kompromisu, to Jānis un Aina šo gadu garumā pratuši.

Sirsnīgi sveicam Dimanta pāri nozīmīgajā kāzu jubilejā un vēlam laimīgu un saticīgu kopdzīvi arī turpmāk!

Svinīgās ceremonijas “Gada Dimanta pāris” ietvaros visa gada garumā aicinām Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļā pieteikties pārus, kuri 2024. gadā atzīmē Dimanta kāzu jubileju – laulībā aizvadīti 60 gadi – un kuri ir Valmieras novada iedzīvotāji (deklarēti Valmieras novadā ne mazāk kā vienu gadu).

Dimanta pāru sveikšana norisinās pēc pāru vēlēšanās katra kalendārā gada ietvaros, saskaņojot to ar Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļu. Pāris, kurš veselības problēmu dēļ nevar ierasties uz ceremoniju klātienē Dzimtsarakstu nodaļā, tiek godināts dzīvesvietā. Pieteikšanos sveikšanai var veikt pats pāris vai tā ģimenes locekļi, zvanot pa tālr. 25620055, 64225313, rakstot uz e-pastu  vai personīgi ierodoties Dzimtsarakstu nodaļā.