Dikļu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība izveidojusi treniņu laukumu

Biedrība “Dikļu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” īstenojusi Kocēnu novada domes finansētu neformālās iedzīvotāju iniciatīvas grupas projektu “Brīvprātīgo ugunsdzēsēju treniņa laukuma izveide un labiekārtošana”.

Projekta mērķi bija izveidot kvalitatīvu un jēgpilnu ugunsdzēsības treniņu laukumu, lai attīstītu ugunsdzēsības sporta kustību jaunā Valmieras novada teritorijā, kā arī veicināt aktīvu jauniešu iesaisti sporta un pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs.

Dikļu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība projekta pieteikumā raksta: “Biedrības dalībniekiem, īstenojot šo projektu, būs iespējas uzlabot savu fizisko sagatavotību, jo, kā zināms, brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustība ir balstīta uz brīvprātības principa, un tās dalībniekiem nav pieejamas apmaksātas trenažieru zāles, kur uzturēt fizisko formu, tādēļ nav iespējas nodrošināt kvalitatīvu treniņu programmu. Brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem pašiem jārūpējas un jādomā par savu fizisko sagatavotību, lai nelaimes gadījumu izsaukumos varētu pilnvērtīgi darboties uguns nelaimes novēršanai, tādēļ, jo labāk sagatavoti speciālisti, jo labāki rezultāti iedzīvotājiem, kam nepieciešama palīdzība. Brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustība ir nepieciešama, jo vietējie ugunsdzēsēji ierodas ugunsgrēka notikumu vietā ātrāk nekā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji (VUGD), jo atrodas tuvāk notikuma vietā, un spēj ātrāk reaģēt. Kā arī, notikumu vietā ierodoties VUGD, brīvprātīgie ugunsdzēsēji ir palīgi un atbalsts profesionāļu komandai (ūdens piegādei, šļauku izvēršanai). Dikļu brīvprātīgo ugunsdzēsēju komanda aktīvi piedalās brīvprātīgo ugunsdzēsēju sacensībās, kur Dikļu sieviešu un vīriešu komandas pierāda, ka ar mērķtiecīgu darbu var gūt labus rezultātus.”

Projekta ietvaros izveidoti vingrošanas un atpūtas elementi: līdzsvara baļķis, sienas barjera, astoņas mazās barjeras, četri atpūtas soliņi un atkritumu urnas.

Projekta rezultātā ir izveidots publiski pieejams treniņlaukums ikvienai sabiedrības grupai. Vingrošanas elementi šobrīd ir novietoti “zem jumta – ziemas guļā”, iestājoties siltākam laikam, vingrošanas elementi tiks novietoti treniņlaukumā, kas būs brīvi pieejams visiem Dikļu pagasta un Valmieras novada iedzīvotājiem.

Kocēnu novada domes piešķirtais finansējums projekta īstenošanai ir 654,12 EUR.

Biedrība “Dikļu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā reģistrēta 2020. gada 11. jūnijā. Biedrībā uz 25.06.2021. bija reģistrēti 16 biedri, savukārt Dikļu brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandā kopā ir vairāk kā 20 brīvprātīgo – vīrieši, sievietes un ģimenes ar bērniem.

Dikļu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība aicina savā komandā aktīvus un darboties gribošus dalībniekus! Interesenti aicināti sazināties ar biedrības valdes priekšsēdētāju Andri Krēsliņu, zvanot pa tālr. 22013610.