Dievkalpojums “Annas Irbes Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Indijā atbalsta fonds” desmitgadei

Rubenes baznīca

Pirms desmit gadiem, 2014. gada 29. maijā, tika reģistrēts “Annas Irbes Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Indijā atbalsta fonds”.

2. jūnijā Latvijas evanģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) Rubenes draudzē notiks pateicības dievkalpojums fonda ziedotājiem, kuri līdz šim atbalstījuši un palīdzējuši Tamilu ciematu trūcīgajiem ļaudīm viņu garīgajā un ikdienas dzīvē. 

Tāpat dievkalpojumā vienā nodomā notiks lūgšana par svētību arī turpmākajai ziedotāju un fonda kopīgai kristīgās misijas kalpošanai Tamil Nadu štatā Dienvidindijā.

Pēc dievkalpojuma neliels cienasts un laiks sarunām.

Pateicībā un sirsnībā, LELB Rubenes draudzes un “AILELBI atbalsta fonds”.

Pirms desmit gadiem Baznīcā tika dibināts “Annas Irbes Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Indijā atbalsta fonds” ar mērķi veicināt nepārtrauktības saglabāšanu un attīstīt tālāk pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados Annas Irbes aizsākto kristīgās misijas un žēlsirdības darbu Indijā. Šodien Annas Irbes misijas ļaudis ļoti gaida un cer uz palīdzību. Palīdzība tur vajadzīga, lai iedvesmotu, apmācītu un ievadītu misijas darbā jaunus vietējos garīgos darbiniekus. Viņu apziņā Latvijas vārds saistās ar skaistām, labām atmiņām un lielām cerībām nākotnē. Lai šajā 10. gadadienā visus iedvesmo toreizējā LELB Misijas sekretāra mācītāja Roberta Feldmaņa vārdi: “Misijas darbs ir vienmēr nemaldīga mēraukla kādas Baznīcas garīgajai dzīvībai un modrībai. Atkarībā no tā, vai kāda Baznīca strādā misijas darbu vai nē, stāv viņas īstā vērtība un viņas dzīvības spēki. Strādājot misijas darbu, nozīmē atrasties ciešā vienībā ne tikai ar Kristus pavēli, bet arī ar Viņa svēto Miesu – Viņa Baznīcu zemes virsū un debesīs.”

LELB bīskaps emeritus Pāvils Brūvers.