Dibināta biedrība “Sadzirdēt”

Oktobra sākumā darbību uzsāka biedrība “Sadzirdēt”. Tās mērķis ir Valmieras novadā izveidot stabilu, darboties, lemt un ierosināt spējīgu vecāku kopienu, stiprinot ģimenes, kurās aug bērns vai jaunietis ar invaliditāti.

Ģimenes regulāri tiekas Valmierā, Garā ielā 9, lai kopā īstenotu izvirzītos mērķus. Pašlaik biedrībā “Sadzirdēt” aktīvi darbojas deviņas ģimenes, bet lielu mērķu sasniegšanai nepieciešams laiks un domubiedri. Aicinām pievienoties aktīvus vecākus, kuri grib darboties kopā ar citiem aktīviem vecākiem, kuru dzīves vieta ir Valmiera vai Valmieras novads un kuru ģimenē ir bērns vai jaunietis ar invaliditāti. Informāciju un atbalstu ģimenes var saņemt, zvanot pa tālruni 29153625 vai sūtot e-pastu

Biedrības valdes priekšsēdētāja Inese Līce: “Lai attīstītu pakalpojumu pieejamību, mēs vēlētos sadarboties ar citām biedrībām, organizācijām Latvijā un citās valstī.”

Biedrība organizēs dažādas izglītojošas norises, tai skaitā arī sporta norises, bērniem un jauniešiem ar invaliditāti. Tāpat mērķis ir palīdzēt bērniem un jauniešiem ar invaliditāti gatavoties patstāvīgai dzīvei, iemācot nepieciešamās iemaņas un palīdzot iesaistīties darba tirgū, tādējādi sekmējot bērnu un jauniešu ar invaliditāti iekļaušanos, sociālo, sadzīves un kultūras vajadzību apmierināšanu.