Demokrātijas akadēmijas trešās mācību dienas fokusā – pilsoniskās kompetences īstenošana   

Lai izzinātu tiesiskā regulējuma ietvaru pilsoniskās sabiedrības tiesību un līdzdalības iespēju nodrošināšanā valsts un pašvaldību līmenī, uzzinātu par pilsoniskās sabiedrības organizēšanās formām un funkcijām, kā arī iedvesmotos un izprastu pilsoniskās sabiedrības iespējas Latvijā un pasaulē, 23. februārī notiks Demokrātijas akadēmijas trešā mācību nodarbība, kas notiks Rīgā, Mazajā Ģildē, pulcējot visus Demokrātijas akadēmijas studentus – vairāk kā 200 valsts institūciju, pašvaldību, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā arī aktīvos iedzīvotājus un līderus no visiem Latvijas reģioniem.

Mācību diena būs veltīta padziļinātai pilsoniskās kompetences īstenošanas līmeņa apgūšanai, aktualizējot demokrātijas īstenošanas prakses iespējas un nepieciešamību, rosinot dalībniekus analizēt, domāt un pieņemt lēmumus, labāk izprotot demokrātijas aspektus līdztekus pilsoniskās līdzdalības un iesaistes rīcībām. Dalībnieki teorētiski un ar skaidrojošiem piemēriem iepazīs, ko demokrātija Latvijā nozīmē no likumdošanas un tiesību viedokļa, sniedzot ieskatu demokrātijas pamatvērtībās un dažādos tās īstenošanas aspektos.

Iesākumā tiks dots ieskats Latvijas Satversmē un demokrātijas vērtībām tajā, turpinot par pašvaldības un sabiedrības līdzdalību, pilsoniskās sabiedrības organizēšanās formām un funkcijām, lai spēcinātu Latviju kā demokrātisku valsti. Tiks ieskicēti izaicinājumi, procesi un piemēri, kas nozīmīgi Demokrātijas akadēmijas mācību studentiem, lai sekmētu teorētisko zināšanu un praktisko prasmju apguvi. Dalībniekiem būs iespēja iepazīt Norvēģijas pieredzi pašvaldību un iedzīvotāju sadarbībā, sasaistot to ar esošo situāciju un iespējām Latvijā, savukārt, lai iedziļinātos izaicinājumos un iespējās demokrātijas praksēs vietējā līmenī Latvijā, ar savu pieredzi vietas kā demokrātijas veidošanā dalīsies Cēsu novada pārstāvji.

Ar priekšlasījumiem Demokrātijas akadēmijas mācību trešajā mācību dienā uzstāsies Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore Sanita Osipova, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes docente, maģistra studiju programmas “Sabiedrības vadība” direktore Lilita Seimuškāne, biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” direktore Inese Vaivare, GRID-Arendal fonda Norvēģijā eksperte Ieva Ručevska, biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktore Inese Tauriņa, Cēsu Pluriversitātes dibinātājs, pilsētvides plānotājs un dizainers Jānis Ķīnasts, Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes vadītājs Kārlis Pots, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktors Oskars Kaulēns un Žaņa Lipkes memoriāla direktore, sabiedriskā aktīviste Lolita Tomsone.

Iniciatīvu “Demokrātijas akadēmija” īsteno Latvijas nevalstiskās organizācijas – biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi, Dienvidlatgales NVO atbalsta centru, Kurzemes NVO centru, Valmieras novada fondu un Zemgales NVO centru, pateicoties Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” finansiālajam atbalstam, apvienojot organizāciju līdzšinējo pieredzi un ekspertīzi, kas gūta 20 gadu garumā NVO sektora un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas aktivitātēs, lai aktualizētu pilsoniskas sabiedrības un līdzdalības jautājumus un to nozīmi, kā arī reaģētu uz esošajiem izaicinājumiem.

Kontaktinformācija
Inga Koleča, Latvijas Lauku forums
+371 29220892   |   

Latvijas Lauku forums ir nacionāla mēroga organizācija, kas apvieno 89 organizācijas visos Latvijas reģionos. LLF misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības. Vairāk: laukuforums.lv.