Demokrātijas akadēmijas mācības Latvijas pamatu – nevalstisko organizāciju – spēcināšanai

Demokrātijas akadēmija aicina 2023. gada 24. novembrī no plkst. 10.00 līdz 13.00 nevalstisko organizāciju pārstāvjus uz īpaši viņiem veidotu tiešsaistes mācību kursu, kura mērķis ir stiprināt NVO sektora specifiskās zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas efektīvai darbībai pilsoniskajā jomā. 

Biedrības “Latvijas Lauku forums” izpilddirektores p. i. Zane Seredina: “Pilsoniski aktīva sabiedrība ir demokrātiskas Latvijas valsts pamatvērtība. Mūsu un Jūsu darbs, iesaiste, līdzdalība un līdzatbildība veido sabiedrību un valsti. Šīs tiešsaistes mācības paredzētas tieši NVO sektora pārstāvjiem, lai paplašinātu zināšanas un prasmes, lai spēcinātu organizācijas kapacitāti, attīstītu stratēģisko domāšanu un spēju reaģēt uz pārmaiņām.”

Programma ietvers vairākas tēmas un lekcijas, kas sniegs izpratni un prasmes šādās jomās:

  1. “Pilsoniskās sabiedrības atbildība un vērtības” (Lektore: Daiga Gargurne, biedrības “Latvijas Lauku forums” Padomes priekšsēdētāja un biedrības “SATEKA” valdes priekšsēdētāja);
  2. “Kas ir mans pārdodamais resurss?” (Lektore: Anete Tīrmane, Biznesa inkubators);
  3. “Kāda ir NVO nozīme krīžu situācijās?” (Lektore: Inese Vaivare, biedrības “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” LAPAS direktore);
  4. “Kā komunicēt pārmaiņas, ko MĒS radām?” (Lektore: Regita Zeiļa, biedrības “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija” direktore).

Reģistrācija: www.ej.uz/llfnvomacibas

Lai piedalītos šajā mācību kursā, interesentiem ir jāpiesakās līdz 23. novembrim, plkst. 18.00, ņemot vērā, ka vietu skaits ir ierobežots, aicinām pieteikšanos neatstāt uz pēdējo brīdi. Kursa norise tiks īstenota ZOOM platformā. Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties pa tālruni +371 28 646 934 vai e-pastu: .

Kopš 2023. gada sākuma biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi, Dienvidlatgales NVO atbalsta centru, Kurzemes NVO centru, Valmieras novada fondu un Zemgales NVO centru ir īstenojusi iniciatīvu “Demokrātijas akadēmija”. Demokrātijas akadēmija darbojas ar mērķi stiprināt Latvijas sabiedrības pilsonisko kompetenci, tās kapacitāti, uzlabot informācijas pieejamību un sekmēt sadarbību un uzticību starp sektoriem un arī pilsoniskās sabiedrības vidū. Demokrātijas akadēmiju jau absolvējuši 149 dalībnieki, apgūstot mācību programmu 72 stundu apjomā. Šobrīd tiek īstenotas tiešsaistes mācības e-kursa formātā, kuru pamatā ir jau iepriekš īstenotā klātienes mācību programma. Demokrātijas akadēmijas īstenošana iespējama, pateicoties Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds”(AIF) finansiālajam atbalstam. Projekta kopējās izmaksas ir 300 000 EUR, un tās 100% apmērā nosedz AIF.

Kontaktinformācija
Gints Jankovskis, Latvijas Lauku forums
+371 28646934   |   

Latvijas Lauku forums ir nacionāla mēroga organizācija, kas apvieno 89 organizācijas visos Latvijas reģionos. LLF misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības. Vairāk: laukuforums.lv.