Daudzpusīgas veselības veicināšanas aktivitātes Burtnieku apvienībā

Daudzpusīgas veselības veicināšanas aktivitātes Burtnieku apvienībā

Valmieras novada pašvaldība turpina Eiropas Sociālā fonda projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Valmieras novada Burtnieku apvienības iedzīvotājiem”, vienošanās Nr. 9.2.4.2/16/I/084, īstenošanu.

12. un 16. augustā (plkst. 18.00 un 19.30, sīkāka informācija pa tālruni 26657099) notiks noslēdzošās “SUP – FIT vingrošana” nodarbības, kas norisinās Burtnieku ezerā darba dienu vakaros. Burtnieku apvienības iedzīvotāji varēja apgūt prasmes, kā pareizi, izmantojot SUP dēli, attīstīt līdzsvaru, koordināciju, precizitāti un spēku. 90 minūšu ilgajās nodarbībās, kurās interesentiem tika nodrošināts viss nepieciešamais inventārs, tika aicināti piedalīties iedzīvotāji ar dažādu līmeņu fizisko sagatavotību. SUP vingrošanu organizēja biedrība “Ezerkrasts AZ”, nodarbības vada trenere Liene Nagle.

Sadarbībā ar biedrību “Ziemeļvidzemes orientēšanās centrs” projekta ietvaros no 16. augusta līdz 20. septembrim tiek organizēts skriešanas un nūjošanas seriāls “Burtnieku apļi 2022”, kas sniegs iedzīvotājiem iespēju aktīvi pavadīt laiku dabā, vienlaicīgi iepazīstot Burtnieku apvienības nozīmīgākās vietas. Plašāka informācija ŠEIT.

Projekta ietvaros augusta sākumā noslēgušās vingrošanas nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem “Vingro kopā ar mani” ar mērķi sekmēt bērnu pareizas stājas veidošanos, kustību koordinācijas un līdzsvara veicināšanu un muskuļu nostiprināšanos. Nodarbības bērniem no 4 līdz 7 gadu vecumam norisinājās Burtnieku apvienības 4 pirmsskolas izglītības iestādēs: “Burtiņš”, “Namiņš”, “Sienāzītis” un Rencēnu pamatskolas pirmsskolas izglītības programmas grupā. Kopskaitā notika 60 nodarbības, kurās piedalījās vairāk nekā 90 Burtnieku apvienības pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi. Nodarbības vadīja SIA “Valmieras veselības centrs” fizioterapeite Lāsma Zepa.

Līdztekus veselības veicināšanas pasākumiem, projekta īstenošanas ietvaros notiek arī slimību profilakses pasākumi. 30. jūlijā ģimenes dienas Rencēnos un ģimeņu sporta dienas Matīšos norišu apmeklētāji pie medicīnas darbinieka varēja veikt asinsspiediena, pulsa un skābekļa saturācijas mērījumus, noteikt glikozes līmeni un saņemt ekspreskonsultācijas par testu rezultātiem.

veselibas-veicināšana