Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!

Karogi Valmiera

Dzimšanas dienā iededzam svecītes, vēlam un vēlamies, lai esam veseli, lai mūsos dzīvesprieks, sirds siltums, lai nebaidāmies jaunu ideju, lai augam.

Pirmo reizi Latvijas dzimšanas dienu sagaidām kopā Valmieras novadā. Kopā mēs varam daudz – rūpēties par savu un līdzcilvēku veselību, pateikties mediķiem par nenovērtējamo darbu. Mēs varam radīt dzīvesprieku un priecāties par citu veiksmi un izdošanos – labas domas un vārdus dāvinot ne tikai svētkos, bet arī ikdienā. Kopā mēs varam iztēloties, ko vēlamies īstenot. Un to, ko varam iztēloties, varēsim arī piepildīt. Tā ir mūsu dāvana Latvijai. Iedegsim svecītes, lai vēlēšanās piepildās!

Aicinu Valmierā, Vecpuišu parkā un citviet visā novadā iedegt svecītes un sveikt Latviju, mūs visus dzimšanas dienā.

Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks

Plašāk par svētku norisēm Valmieras novadā šeit.

Video: Arturs Gruzdiņš