Darbu uzsāk Vidzemes Augstskolas padome

Vidzemes Augstskolas padome

Šodien uz pirmo sēdi Valmierā sanāca Vidzemes Augstskolas (ViA) padome. Sēdē par padomes priekšsēdētāju tika ievēlēts Dr.rer.pol. Arnis Sauka.

Pēc sēdes padomes locekļi tikās ar Vidzemes Augstskolas kolektīvu, apmeklēja abas augstskolas ēkas, kā arī tikās ar Valmieras novada pašvaldības vadību. Padome piedalījās arī Vidzemes Augstskolas Satversmes sapulcē.

Kā uzsver jaunievēlētais padomes priekšsēdētājs A. Sauka: “Darīsim visu, lai ViA padarītu vēl labāku un attīstītu gan studijas, gan zinātni, gan saikni ar absolventiem. Svarīgi, lai augstskolas darbība būtu noderīga ne tikai Valmierai, reģionam un Latvijai, bet arī, lai tā darbotos starptautiskā līmenī. Skaidrs, ka, domājot par nākotnes attīstības stratēģiju, šajā procesā iesaistīsim  augstskolas personālu un pie šī strādāsim visi kopā, lai panāktu pēc iespējas labāku rezultātu. Jāpiebilst, ka augstskolas attīstība ir īpaši svarīga arī man personīgi, jo pats biju viens no pirmajiem ViA absolventiem un vēlos, lai arī nākotnē tā būtu tikpat spēcīga.”

Vidzemes Augstskolas padomi veido pieci locekļi: valsts prezidenta  nominētais kandidāts profesors, Dr.rer.pol. Arnis Sauka,  Ministru kabineta izraudzītie locekļi Mg.sc.pol., Mg.sc.ing. Dace Ljusa un Mg.oec. Andris Puriņš, kā arī Vidzemes Augstskolas senāta ievēlētie locekļi: Vidzemes Augstskolas lektore, Mg.sc.soc., Mg.oec. Inese Ebele un asociētais profesors, vadošais pētnieks, Dr. hist. Gatis Krūmiņš.

Arnis Sauka ir Rīgas Ekonomikas augstskolas profesors un Ilgtspējīga biznesa centra vadītājs. 2000. gadā absolvējis Vidzemes augstskolas biznesa vadības programmu, savas akadēmiskās zināšanas pilnveidojis Jenčēpingas Starptautiskajā biznesa skolā Zviedrijā un Londonas Universitātē Apvienotajā Karalistē, iegūstot doktora grādu Zīgenas Universitātes Biznesa vadības fakultātē Vācijā. A. Sauka ir IfM Bonnas pētniecības tīkla pētnieks (Vācija), Ārvalstu investoru padomes Latvijā valdes loceklis un vada raidījumu “Nauda runā” TVNET portālā. Dibinājis Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centru, kā arī strādājis studiju un zinātņu prorektora amatā Ventspils Augstskolā. Viņš ir aktīvi iesaistījies akadēmiskajā un pielietojamajā pētniecībā, pastiprinātu uzmanību pievēršot ēnu ekonomikai, stratēģiskai vadībai, uzņēmējdarbības konkurētspējai, uzņēmējdarbības politikai un mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai.

Dace Ljusa ir “Rīgas ūdens” padomes locekle, bijusī “SEB atklātā pensiju fonda” valdes priekšsēdētāja, “SEB dzīvības apdrošināšana” valdes loceklē, vadījusi Finanšu resursu departamentu Valsts kasē, strādājusi Finanšu ministrijā par pašvaldību finanšu stabilizācijas uzraugu.  D. Ljusai ir gan maģistra grāds sabiedrības vadībā, gan inženierzinātņu maģistra grāds.

Andris  Puriņš ir VAS “Latvijas Pasts” finanšu direktors un AS “Augstsprieguma tīkls” Revīzijas komitejas priekšsēdētājs. Iepriekš vairāk nekā astoņus gadus strādājis “KPMG Baltics SIA”. A. Puriņam ir maģistra grāds (M.Sc.) profesionālajā grāmatvedībā un bakalaura grāds ekonomikā. A. Puriņš ir Sertificētu grāmatvežu asociācijas (Association of Chartered Certified Accountants) vecākais biedrs.

Inese Ebele ir ilggadēja Dārzkopības institūta direktore, Vidzemes Augstskolas absolvente un studentu augstu novērtēta lektore. I. Ebelei ir divi maģistra grādi – vadībzinātnē un ekonomikā, iegūti Latvijas universitātē, kā arī papildu izglītība, kas iegūta Šveicē, Lielbritānijā, Nīderlandē u.c. Pēc ievēlēšanas I. Ebele turpinās darboties kā ViA lektore.

Gatis Krūmiņš līdz 2022. gada februārim bija ViA rektors. Šajā amatā viņš tika ievēlēts 2013. gada martā. G. Krūmiņam ir Latvijas Universitātē iegūts vēstures doktora grāds, kā arī maģistra grāds, kas iegūts Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. G. Krūmiņš ir Latvijas Zinātnes padomes loceklis. Ievērojami veicinājis pētniecības attīstību Vidzemes Augstskolā. Viņa vadībā 2015. gadā Vidzemes Augstskola ieguva zinātniskās institūcijas statusu, attīstīja zinātnē balstītu studiju modeli sabiedrības drošībai un ilgtspējai tādās nozīmīgās jomās kā stratēģiskā komunikācija, medijpratība, kiberdrošība, virtuālā un papildinātā realitāte. G. Krūmiņš ir vairāku zinātnisku monogrāfiju  sastādītājs un redaktors. Galvenās pētniecības jomas – ekonomiskā vēsture un vēstures loma stratēģiskajā komunikācijā. Pēc ievēlēšanas ViA padomē G. Krūmiņš līdztekus turpina darboties kā ViA asociētais profesors un vadošais pētnieks.

Augstskolas padomes ir jauna pārvaldības forma Latvijas augstskolās. Saskaņā ar Augstskolu likumu tā ir koleģiāla augstākā augstskolas lēmējinstitūcija, kas atbildīga par augstskolas ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību. Padomei jānodrošina valsts augstskolas darbība atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem.

Informāciju sagatavoja:
Modris Apsītis, Vidzemes Augstskolas sabiedrisko attiecību speciālists