Darbinieku prasmes – kā tās uzlabot atbilstoši uzņēmuma vajadzībām

Valmieras tehnikuma neformālās izglītības programmas "Pneimatikas pamati" absolventi

Par būtisku karjeras veidošanas elementu mūsdienās ir kļuvusi nepieciešamība mācīties visa mūža garumā. Strauji mainās darba vide, tajā ienāk automatizācija, digitalizācija un citas pārmaiņas, tādēļ bieži vien esošo darbinieku prasmes un zināšanas jāpapildina.

Populāras kļuvušas uz darba devēja pieprasījumu veidotas neformālās izglītības programmas. Lai īstenotu šādu apmācību darba devējs vēršas Valmieras tehnikumā ar savu vajadzību, izglītības iestāde izstrādā atbilstošu izglītības programmu, vienojas par apmācību samaksu un apmācību laiku, darba devējam un darbiniekiem ērtā laikā.

Šāda veiksmīga sadarbība Valmieras tehnikumam izveidojusies ar uzņēmumu AS “Valmieras stikla šķiedra”, kuriem radās nepieciešamība apmācīt savus darbiniekus neformālās izglītības programmā “Pneimatikas pamati” (12 h). Kopā šajā izglītības programmā Valmieras tehnikums jau apmācījis 17 un vēl apmācīs 19 AS “Valmieras stikla šķiedra” darbiniekus.

Jo ciešāka sadarbība izveidojas starp izglītības iestādi un darba devējiem, jo prasmīgāki un darba specifikai atbilstošāki speciālists tiks sagatavoti, tādēļ aicinām uzņēmējus, kuriem rodas nepieciešamība paaugstināt sava uzņēmuma darbinieku kvalifikāciju, sazināties ar Valmieras tehnikuma pieaugušo izglītības metodiķi Baibu Ločmeli, lai rastu labāko un ātrāko veidu, kā apmācīt savus darbiniekus. Vairāk informācijas pieejama, rakstot uz e-pastu vai zvanot pa tālr. 20272172.

Informāciju sagatavoja:
Linda Riba, Valmieras tehnikums