Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Vidzemes plānošanas reģions aicina savā komandā pievienoties Projektu ekspertu energoefektivitātes un klimata jautājumos

Vidzemes plānošanas reģions aicina savā komandā pievienoties Projektu ekspertu energoefektivitātes un klimata jautājumos

Projektu eksperts energoefektivitātes un klimata jautājumos

Vidzemes plānošanas reģions aicina savā komandā pievienoties Projektu ekspertu/-i energoefektivitātes un klimata jautājumos.

Vidzemes plānošanas reģions,  reģistrācijas Nr. 90002180246, (turpmāk arī – VPR) savas kompetences ietvaros nodrošina reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. VPR ir Vidzemes attīstības vadības organizācija, kura pārstāv Vidzemes iedzīvotāju intereses un īsteno Attīstības programmā balstītas, reģiona attīstībai svarīgas iniciatīvas un projektus.

Kopš 2021. gada 1. jūlija Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā ietilpst šādas pašvaldības – Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Ogres, Saulkrastu, Smiltenes, Valmieras, Valkas un Varakļānu novada pašvaldība.

Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze, zināšanas un prasmes:

 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnēs, siltumenerģētikā, siltumtehnikā, vides vai dabas zinātnēs;
 • Zināšanas un/vai pieredze ēku energoefektivitātes paaugstināšanas jomā, energoefektivitātes pasākumu realizēšanā, energoefektivitātes finanšu instrumentu praktiskā pielietošanā, atjaunojamo energoresursu tehnoloģijās, klimata pārmaiņu risku novērtēšanā, mazināšanā un pielāgošanās pasākumu īstenošanā;
 • Izpratne par vietēja, reģionāla un/vai nacionāla līmeņa enerģētikas un klimata stratēģisko attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;
 • Analītiskā domāšana, spēja argumentēt un pamatot savu viedokli, pašiniciatīva, precizitāte, teicamas komunikācijas, organizatoriskās un saskarsmes prasmes;
 • Pieredze darbā ar liela apjoma informācijas apstrādi, prasme analizēt to, saskatīt kopsakarības un izdarīt secinājumus;
 • Angļu valodas zināšanas atbilstoši līmenim, kas ļauj amata pienākumu izpildei izmantot dokumentus un literatūru svešvalodā, piedalīties darba sanāksmēs un pārstāvēt Vidzemes plānošanas reģionu angļu valodā;
 • Prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru, tai skaitā labas iemaņas darbā ar MS Excel un MS Power Point;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Amata pamatpienākumi:

 • Sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģiona speciālistiem, ekspertiem un pašvaldībām jāsniedz priekšlikumi un jāpiedalās Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāna izstrādē, tā ieviešanas gaitā un uzraudzības procesā;
 • Ar savu ekspertīzi jāiesaistās Vidzemes plānošanas reģiona īstenoto energoefektivitātes un klimata jomas projektu īstenošanā;
 • Jāapkopo un jāsistematizē reģionālās attīstības plānošanas vajadzībām nepieciešamā analītiskā informācija;
 • Jāveicina sadarbība un jāuztur aktīva komunikācija ar Vidzemes reģiona pašvaldībām, ēku apsaimniekotājiem, pārējiem plānošanas reģioniem, valsts pārvaldes un citām institūcijām enerģētikas un klimata plānošanas jautājumos, tostarp par energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumiem, dažādiem finanšu instrumentiem, inženiertehniskajiem risinājumiem ēku energoefektivitātes uzlabošanai u.c.;
 • Jāapkopo un jāsagatavo Vidzemes plānošanas reģiona un pašvaldību viedoklis, jāpārstāv Vidzemes reģiona intereses dažādās darba grupās, diskusijās, publiskos pasākumos u.tml., tostarp arī darba komandējumos ārpus Latvijas teritorijas;
 • Ar savu dalību jāveicina Vidzemes plānošanas reģiona attīstības stratēģijas un programmas ieviešana, identificējot potenciālās energoefektivitātes un klimata jomas projektu idejas;
 • Jāsadarbojas ar citiem reģiona speciālistiem, nodrošinot kvalitatīvu informācijas apmaiņu funkciju un uzdevumu veikšanā.

Piedāvājam:

 • Darba līgumu līdz 2025. gada 31. decembrim;
 • Darba vietu Cēsīs vai Valmierā un iespēju strādāt savienojot klātienes un attālināto darbu;
 • Darba slodzi 80-167 stundas mēnesī, atalgojumu 10,90 EUR/stundā pirms nodokļu nomaksas;
 • Profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
 • Atbalstošu un mērķtiecīgu kolektīvu.

Pieteikšanās:

CV un pieteikuma vēstuli sūti uz e-pasta adresi  ar norādi “Projektu eksperts/-e” līdz 2023. gada 27. janvārim. Vēršam uzmanību, ka 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti nākamajai atlases kārtai – darba  intervijai.

Jautājumu gadījumā sazināties ar Attīstības un projektu nodaļas vadītāju Lailu Gercāni, tālrunis +371 29120536, e – pasts 

Informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Vidzemes plānošanas reģions. Kontaktinformācija: Bērzaines iela 5, 2. stāvs, Cēsis, LV – 4101. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.