Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Vidzemes plānošanas reģions aicina darbā plānošanas un reģionālās attīstības ekspertu

Vidzemes plānošanas reģions aicina darbā plānošanas un reģionālās attīstības ekspertu

Vidzemes plānošanas reģiona vakance

Vidzemes plānošanas reģions izsludina vakanci plānošanas un reģionālās attīstības ekspertam.

Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze, zināšanas un prasmes:

 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides, dabas, sociālajās zinātnēs, ekonomikā vai vadībā;
 • Pieredze reģionāla un/vai nacionāla līmeņa stratēģisko attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, ieviešanā vai uzraudzībā un teritoriju sociālekonomiskās attīstības novērtēšanā;
 • Zināšanas un izpratne par plānošanas sistēmu un aktualitātēm attīstības plānošanā Latvijā nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī, kā arī starptautiskajā līmenī. Jāpārzina teritoriju attīstības plānošanas organizācijas principi un attīstības novērtēšanas kritēriji un metodes;
 • Analītiskā domāšana, spēja argumentēt un pamatot savu viedokli, pašiniciatīva, precizitāte, teicamas komunikācijas, organizatoriskās un saskarsmes prasmes;
 • Pieredze darbā ar liela apjoma informācijas apstrādi, prasme analizēt to, saskatīt kopsakarības un izdarīt secinājumus;
 • Svešvalodu (no kurām viena ir angļu valoda) zināšanas atbilstoši līmenim, kas ļauj amata pienākumu izpildei izmantot dokumentus un literatūru svešvalodā;
 • Prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru, tai skaitā labas iemaņas darbā ar MS Excel un MS Power Point;
 • Prasme strādāt ar ArcGis programmatūru tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Nepieciešams sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Amata pamatpienākumi:

 • Sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģiona speciālistiem un ekspertiem jāveic Vidzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas uzraudzība, t.sk. jāapkopo un jāsistematizē reģionālās attīstības plānošanas vajadzībām nepieciešamā analītiskā informācija;
 • Jāsniedz priekšlikumi Vidzemes reģiona uzraudzības sistēmas izveidei un ieviešanai;
 • Jāveicina sadarbība un jāuztur aktīva komunikācija ar Vidzemes reģiona pašvaldībām, pārējiem plānošanas reģioniem, valsts pārvaldes un citām institūcijām plānošanas un reģionālās attīstības un uzraudzības jautājumos;
 • Jāapkopo un jāsagatavo Vidzemes plānošanas reģiona un pašvaldību viedoklis, jāpārstāv Vidzemes reģiona intereses dažādās darba grupās, diskusijās u.tml.;
 • Jāpārzina dažāda mēroga un līmeņu plānošanas dokumentu un ar teritorijas attīstības jautājumiem saistītos normatīvos aktus un to projektus, jāgatavo un jāsniedz priekšlikumi to izstrādei vai pilnveidošanai;
 • Ar savu dalību jāveicina Vidzemes reģiona stratēģiskās un telpiskās plānošanas projektu attīstība, identificējot potenciālās projektu idejas;
 • Jāsadarbojas ar citiem reģiona speciālistiem, nodrošinot kvalitatīvu informācijas apmaiņu funkciju un uzdevumu veikšanā.

Piedāvājam:

 • Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
 • Darba vietu Cēsīs;
 • Atalgojumu atkarībā no kvalifikācijas no 1189 EUR  līdz 1381 EUR pirms nodokļu nomaksas atbilstoši pilnas slodzes darbam;
 • Profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
 • Atbalstošu un mērķtiecīgu kolektīvu.

Pieteikšanās:

CV un pieteikuma vēstuli sūti uz e-pasta adresi  ar norādi “Plānošanas un reģionālās attīstības eksperts” līdz 2022. gada 4. februārim.

Ja pieteikums atbildīs izvirzītajām prasībām, aicināsim uz interviju.

Jautājumu gadījumā sazināties ar Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāju Ievu Kalniņu, tālrunis +371 26533464, e – pasts 

Informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Vidzemes plānošanas reģions; kontaktinformācija: Bērzaines iela 5, 2. stāvs, Cēsis, LV – 4101. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.