Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmiermuižas pirmsskolas izglītības iestāde “Burtiņš” aicina darbā speciālo pedagogu (uz noteiktu laiku)

Valmiermuižas pirmsskolas izglītības iestāde “Burtiņš” aicina darbā speciālo pedagogu (uz noteiktu laiku)

speciālo pedagogu Burtins

Pievienojies mūsu komandai!

Valmiermuižas pirmsskolas izglītības iestāde “Burtiņš” (turpmāk – iestāde) uz noteiktu laiku aicina darbā speciālo pedagogu (0,8 likmes jeb 24 stundas nedēļā). Darba vietas adrese: Ozolu iela 2A, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Valmieras novads.

Ja Tev ir vēlme:

 • palīdzēt iestādes pedagogiem darbā ar izglītojamajiem, kuri apgūst speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem, kods 01015511 un speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611;
 • saskaņot sava darba saturu ar attiecīgajiem grupu skolotājiem, nosakot individuālās nodarbības un piedalīšanos kopējās rotaļnodarbībās;
 • izvērtēt katra izglītojamā mācīšanās, psiholoģiskās un adaptācijas problēmas un noteikt izmantojamās mācību metodes to risināšanai;
 • konsultēt, sadarboties un informēt vecākus par izglītojamā grūtībām, kopīgi meklēt veidus to novēršanai;
 • plānot savu darbību un sagatavot darbam nepieciešamo dokumentāciju, tostarp e-vidē;
 • piedalīties iestādes attīstības plānošanā un īstenošanā atbilstoši kompetencei;

un ja Tev ir:

 • pieredze darbā ar bērniem;
 • izglītība un pedagogu profesionālās kompetences pilnveide atbilstoši normatīvo aktu prasībām (Ministru kabineta noteikumi Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”);
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • kompetences: prasmi plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu; atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte; spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; spēja cieņpilni komunicēt ar bērniem un pieaugušajiem;

mēs piedāvājam:

 • atalgojumu 900 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas par pilnu slodzi;
 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam;
 • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi;
 • dinamisku un radošu kolektīvu.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 20.maijam e-pastā: .

Tālrunis informācijai: 26330075.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.