Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmiermuižas pirmsskolas izglītības iestāde “Burtiņš” aicina darbā pirmsskolas izglītības sporta un interešu izglītības skolotāju

Valmiermuižas pirmsskolas izglītības iestāde “Burtiņš” aicina darbā pirmsskolas izglītības sporta un interešu izglītības skolotāju

Valmiermuižas pirmsskolas izglītības iestāde “Burtiņš” aicina darbā pirmsskolas izglītības sporta un interešu izglītības skolotāju (profesijas kods 2342 03)  uz noteiktu laiku uz nepilnu darba likmei 0,975 (18 stundas nedēļā jeb 0,60 likmes interešu izglītības skolotājs peldbaseinā, 15 stundas nedēļā jeb 0,375 likmes pirmsskolas sporta skolotājs).

Ja Tev ir vēlme:

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu, radošu, izglītojamo vecumam atbilstošu mācību procesu;
 • veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti;
 • sadarbībā ar pirmsskolas izglītības skolotājiem, organizēt sporta svētkus un citas sporta aktivitātes;
 • sadarboties ar izglītojamo vecākiem;
 • rūpēties par materiālo bāzi;
 • plānot savu darbību, sagatavot amata veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, t.sk. e-vidē;
 • iesaistīties Iestādes attīstības plānošanā un īstenošanā atbilstoši kompetencei;
 • pilnveidot savas prasmes un kompetences;

un ja Tev ir:

 • izglītība un pedagogu profesionālā pilnveide atbilstoši normatīvo aktu prasībām (Ministru kabineta noteikumi Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”);
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;

mēs piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • radošu un interesantu darbu atsaucīgā un draudzīgā kolektīvā;
 • profesionālās pilnveides iespējas un izaugsmes iespējas;
 • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi.

Darba vietas adrese: Ozolu ielā 2A, Valmieras pagasts, Valmieras novads.

Pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (CV), lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu:  (ar norādi “Pirmsskolas SPORTA skolotājs”), līdz 2021. gada 4. novembrim.

Tālrunis papildu informācijai: 26330075.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.