Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras Viestura vidusskola aicina darbā direktora vietnieku izglītības jomā

Valmieras Viestura vidusskola aicina darbā direktora vietnieku izglītības jomā

Pievienojies mūsu komandai!

Valmieras Viestura vidusskola aicina darbā uz noteiktu laiku direktora vietnieku/-ci izglītības jomā (audzināšanas darbā)

Ja Jūs vēlaties:

 • nodrošināt Iestādes audzināšanas programmas izstrādi;
 • vadīt, plānot, organizēt audzināšanas darbu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • koordinēt un pārraudzīt interešu izglītības pulciņu, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu un klašu audzinātāju darbu;
 • apkopot un analizēt informāciju, gatavot pārskatus un ziņojumus par audzināšanas darbu Iestādē;
 • piedalīties Iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu;
 • atbilstoši darba pienākumiem piedalīties pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā un organizēšanā;
 • atbalstīt un konsultēt izglītojamo pašpārvaldes darbību;
 • koordinēt projekta “Latvijas skolas soma” realizāciju;
 • veicināt Iestādes tradīciju saglabāšanu, pilnveidošanu un tēla veidošanu;

un Jums ir:

 • augstākā izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • darba pieredze līdzīgā amatā un izglītības vadības darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze padoto darba snieguma izvērtēšanā, mērķu noteikšanā;
 • pieredze metodiskajā darbā, izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
 • jaunāko izglītības un pedagoģijas jomu aktualitāšu pārzināšana un prasme pielietot darbā;
 • kompetences: spēja strādāt patstāvīgi, pieņemt lēmumus un prasme rīkoties nestandarta situācijās; labas komunikācijas, sadarbības un motivēšanas prasmes; precizitāte un atbildība darbā;
 • sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;

mēs piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi;
 • atalgojumu EUR 1420 mēnesī pirms nodokļu nomaksas (par slodzi);
 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam;
 • darbu radošā, draudzīgā kolektīvā;
 • stabilu, sakārtotu darba vidi renovētā Iestādē.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot motivētu pieteikuma vēstuli un savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Direktora vietnieka/-ces vakancei” līdz 2022.gada 31.martam (ieskaitot): uz e-pastu: , vai personīgi Valmieras Viestura vidusskolas lietvedībā (Viestura aleja 3, Valmiera, Valmieras novads).

Tālrunis informācijai: 29286619.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.